Tábor

Táborový řád

1) Prostor tábora neopouštím bez vědomí vedoucího. Pokud odcházím s kamarádem z tábora, není problém říct vedoucím kam jdeme a za jakou dobu se asi vrátíme zpět.

2) Každé zranění, klíště nebo jiné zdravotní obtíže ohlásím zdravotníkovi. Oznámím i nevolnost, zvracení nebo průjem. Zdravotník je stále na blízku a tak se ho nebojím vzbudit ani v noci

3) Práce se sekerou, pilou, nožem, nebo dlátem provádím pouze na určeném místě a o tom že jdu sekat, nebo řezat vždy informuji vedoucího, bobříci nikdy s těmito nástroji nepracují bez dozoru. Pokud si chci půjčit nějaké táborové nářadí, dovolím se vedoucího a opět mu nahlásím, když nářadí vracím. Pokud nějaké nářadí ztratím nebo zničím, povím to vedoucímu, aby se mohlo nářadí rychle opravit popřípadě najít.

4) V tee-pee nepřechovávám kromě sladkostí žádné jídlo a pití. V jídelně je stále k dispozici čaj a voda. Pokud si dovezu nějaké sladkosti z domova, povím to vedoucímu a domluvím se s ním jak a kde je budu skladovat. Předejdu tak tomu, že by mé zásoby navštívili myši, nebo mravenci.

5) Koupat se chodíme společně na vyhrazená místa a pouze pod dozorem vedoucích. Nikdy se nebudu koupat bez dozoru.

6) Na táboře pečuji o své zdraví a dbám o hygienické zvyklosti. Udržuji pořádek ve svém stanu, v táboře i jeho okolí. Mýt se chodím podle denního řádu a ruce si umyji před každým jídlem a po každé návštěvě latríny. Pitnou vodu používám pouze z vyhrazených nádob.

7) Do tábora cizí lidé nesmí. Každého kdo není účastníkem tábora a pohybuje se v prostorech tábořiště nahlásím vedoucímu.

8) Do cizího tee-pee (stanu) vstoupím pouze se souhlasem jeho nájemníků. Ani mě není příjemné, když se mi do tee-pee (stanu) nastěhuje někdo cizí bez ohlášení.

9) Po večerce do budíčku do cizího tee-pee (stanu) smím pouze když mám hlídku a jdu vzbudit nájemníka tee-pee (stanu), který hlídá po mě, nebo když mi to dovolí vedoucí.

10) Sirky nejsou na hraní, touto radou se řídím. Sirky používám pouze na věci které mám od vedoucích dovolené, například k zapálení svíčky v tee-pee. Svíčku zapaluji pouze večer když už je ve stanu tma a já potřebuji vidět, přes den je světla dost a tak svíčku nezapaluji. Se svíčkou nijak nehýbám, ani do ní ničím nedloubu, nechám ji tam kam mi jí dovolili vedoucí dát. Než jdu spát, nebo když odcházím pryč ze stanu, vždy svíčku sfouknu. Bobříci bydlící ve stanu sirky bez dozoru nepoužívají.

11) Na táboře nekouřím, ani nepiji alkohol. Doma také tyto věci nedělám a tak to nebudu zkoušet ani na táboře, jsem ještě dítě a kouření a pití alkoholu mi zakuje zákon. Hlavně to ale ničí mé zdraví a to já si zničit nechci.

12) Na táboře se učím žít v přírodě. Neničím lesní porost, neolamuji větve, netrhám houby ani květiny a především neodhazuji odpadky ani papírky z bonbónů.

13) Všechno má svůj daný čas a proto dbám na denní řád. Přes den mohu dovádět a smát se, ale v čase od večerky do budíčku se chovám tak, abych nerušil(a) a nebudil(a) ostatní v táboře. Především vedoucí mají rádi noční klid!

14) Mobilní telefon ani jiné elektronické přístroje si na tábor neberu. V údolí kde táboříme je špatný telefonní signál a není zde elektrická energie. Zato tu je vlhko, které těmto drahým přístrojům škodí. Jestliže budou rodiče něco potřebovat, mohou kontaktovat vedoucí a ti mi vše vyřídí.

15) Jsem na prázdninách, a to že jsem účastníkem tohoto tábora, byla čistě dobrá vůle organizátorů. Myslí si o mě, že jsem týmový hráč. Snažím se proto chovat se ke všem kamarádsky a ohleduplně, záleží mi na dobré pověsti mezi kamarády a vůbec mezi lidmi tam u nás doma. Vždyť jak se budu chovat k nim, tak se i oni budou chovat ke mně.

Jsem si vědom(a) že za nedodržování tohoto řádu mě čeká trest a v případě velkého prohřešku to může znamenat i vyloučení z tábora.

Historie táborů

 • Tábor 2016 – Antika – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2015 – Rychlé šípy – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2014 – Harry Potter – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2013 – Divoký západ – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2012 – Výstup na K2 – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2011 – Vikingové – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2010 – Staré pověsti české – Lhotka u Radnic – fotky, Dobřichovická galerie
 • Tábor 2010 Špunti – Ztracené pohádky – Železná u Berouna – fotky
 • Tábor 2009 – Alvarez – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2008 – Indiáni – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2007 – Hadarak – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2006 – Cesta kolem světa – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2005 – Pravěk – Lhotka u Radnic – fotky
 • Tábor 2004 –
 • Tábor 2003 –
 • Tábor 2002 –
 • Tábor 2001 –
 • Tábor 2000 – Chotěšov
 • Tábor 1999 –
 • Tábor 1998 –
 • Tábor 1997 –
 • Tábor 1996 –
 • Tábor 1995 –
 • Tábor 1994 –
 • Tábor 1993 –
 • Tábor 1992 – – Kožlí louka za mlýnem
 • Tábor 1991 – – Kožlí louka za mlýnem
 • Tábor 1990 – – Kožlí louka za mlýnem
 • Tábor 1989 – – Kožlí louka za mlýnem
 • Tábor 1988 – Tábor bobříků – Kožlí louka za mlýnem
 • Tábor 1987 – Za zlatem indiánů – Kožlí louka za mlýnem
 • Tábor 1986 – Zálesácký tábor – Kožlí louka za mlýnem, + Sázava u Žampachu
 • Tábor 1985 – Doba bronzová – Kožlí stará louka U nosáče, + sjezd Vltavy
 • Tábor 1984 – Doba kamenná – Kožlí stará louka U nosáče
 • Tábor 1983 – Vikingové – Kožlí louka U nosáče
 • Tábor 1982 – Poklad – Pášovka u Sázavy
 • Tábor 1981 – Sázava
 • Tábor 1980 – Vltava