Plán akcí

I. pololetí

Září

10.9. Zahajovací schůzka v krojích 

17.9. vodácká schůzka 

20.-22.9. voda u Ptáčků společně s Bobříky

24.9. vodácká schůzka

28.9. závod Prahou přes tři jezy 

Říjen

1.10. schůzka

8.10. schůzka

11.-13.10. – víkendovka

15.10. schůzka

19.10. výprava na Tok

22.10. schůzka

29.10. schůzka

Listopad

1.-3.11. vandr

5.11. schůzka

12.11. schůzka

17.11. okresní sraz

19.11. schůzka

23.11. družinové výpravy

26.11. schůzka

Prosinec

3.12. schůzka

(6?).12. pečení na trhy

(7?).12. trhy

10.12. schůzka

14.12. jmelí

17.12. schůzka

21.12. vánoční besídka

 

Leden