Střediskový sněm

Střediskový sněm

V neděli 6 října se většina střediskových činovníků sešla v dobřichovické klubovně, aby mohli zahájit střediskový sněm (který se koná jednou za tři roky) a zvolit nové vedení střediska.

Podívejte se, kdo bude reprezentovat středisko po dobu příštích tří let:

Volení členové střediskové rady (s hlasovacím právem)

vedoucí střediska – Matouš Martinec
zástupce vedoucího střediska – Martin Griner – Věšák

člen rady – Šimon Martinec
člen rady – Vladimír Gemperle – Ujo
členka rady – Marta Kadeřábková
člen rady – Petr Novák – Zip
člen rady – Jiří Růženecký – Vlk

Členové rady s hlasovacím právem jsou automaticky i vedoucí oddílů.

Vlci – v současnostiVladimír Gemperle – Ujo
Bobři Řevnice – v současnosti – Petr Novák – Zip
Rysové – v současnosti – Alena Gemperlová – Bublina
Fabiánův – v současnosti – Šimon Martinec

Ve volebním období nové rady počítá většina stávajících vedoucích s předáním oddílů mladší generaci.

——————————————————–

Revizní komise (s hlasem poradním)

předseda RK – Vladimír Orda – Šerif
členka RK – Marie Masnerová – Majda
člen RK – Antonín Beneš – Tonda
——————————————————–

Jmenovaní činovníci (funkce nová rada zachovala)

hospodář – Šimon Martinec
pokladník – Alena Gemperlová – Bublina

Dále střediskový sněm zvolil zástupce, kteří budou středisko zastupovat jako delegáti na sněmech nadřízených jednotek.

Delegát okresního sněmu
Pešírová Karolína – Karlička
Lorencová Barbora – Brambo
Gemperle Vladimír – Ujo
Kadeřábková Marta

Delegát krajského sněmu
Pešírová Karolína – Karlička

Delegát valného sněmu Junáka
Šimon Martinec