Napříč Prahou – přes tři jezy

Napříč Prahou – přes tři jezy

V úterý 28.9.2021 se opět zúčastníme závodu „Napříč Prahou – přes tři jezy“

Jedná se o tradiční skautský závod s historií sahající až do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice.

Na trati se překonávají tři jezy: Šítkovský (pod Jiráskovým mostem), Staroměstský jez – Karlovka  (nad Karlovým mostem) a Helmovský jez u Štvanice. Trať závodu vede historickým centrem Prahy a je užasnou příležitostí ke splutí pražských jezů, které se otevírají pouze jednou ročně u příležitosti tohoto závodu.

Startovné je 50Kč + lístek do Prahy (ráno jedeme na Smíchovské nádraží, odpoledne se budeme vracet z Hlavního nádraží).

Letos musí mít všichni účastníci ukončené očkování nebo musí být testováni na COVID dle v tu dobu platných nařízení Vlády ČR čl. I/16.

Zájemci Bobříci i Bobři se mohou přihlásit do 20.9.202 zde,

Po 20.9. budou sestaveny posádky, každý z oddílů má k dispozici dvě pramice , v případě většího počtu zjemců, je rozhodující pořadí přihlášení.

Fotografie z předchozích ročníků najdete zde

Pro jistotu ještě jednou odkaz na přihlašovací formulář

https://forms.gle/5999PuGeuXrPkU5h9