Schůzky

Scházíme se pravidelně ve středu mezi 18. a 20. hodinou u klubovny.

Když nám to počasí dovolí, jezdíme na vodě, jinak trávíme čas na souši.